SPØRSMÅL

Tatt hensyn til Latvias forhold, hva er tilstrekkelig tømmerdiameter for et badehus?
Vanligvis benyttes det tømmerstokker med 20-25 cm diameter for badehus. For gjestehus og boliger anbefaler vi å benytte 30-50 cm tømmer.

Hvilke type fundament er det nødvendig for et laftebygg?
Et laftebygg kan bli basert på stolper dersom disse er plassert i henhold til visse krav. Men uansett er det anbefalt best å bruke stripefundament med en tykkelse på ca. 250-300 mm.

Kommer treverket som Dere benytter fra Latvia?
Ja. 100 % av alt treverk er fra Latvia.

Hvilke material er det best å bruke ved bearbeiding av vegg av et laftebygg?
I butikkene i Latvia tilbys det for tiden diverse type tre eko-maling, eko-lakk og lasur som er tilstrekkelig naturlig, pustende og opprettholder strukturen av treverket i god stand. Det er meget viktig at laftebygget males på riktig og kvalitativt måte.

Hvilke trær benytter Dere for byggearbeidet?
Det er bartrær treverket som benyttes for tømmervegg og bærende trekonstruksjoner. For saunadelen benytter vi løvtrær.

Hva bør man ta hensyn til ved bruk av et laftebygg?
Når man bruker laftebygg laget av spesielt utørkete tømmerstokker, må man ta hensyn til det at bygget “senker seg” (se neste spørsmål) som betyr at man ikke må plassere møbler innendørs eller feste forskjellige interiørelementer loddrett ved vegger da dette vil forstyrre veggene i det å “senke seg”. Dette kan likevel gjøres dersom man tar hensyn til størrelse på “senking”. Det er veldig viktig å sikre tilstrekkelig lufting av laftebygg, spesielt i de fuktige rommene (kjøkken, baderom, badehus). Luftingen er en av hoved forutsetningene for å sørge for langvarig bruk av bygget.

Hvor mye kan en tømmervegg “senke seg”?
Våre laftebygg laget av tørkede tømmerstokker “senker seg” bare med 3 – 5 %. Det vil si 3-5 cm for hver meter. “Grønne” laftebygg “senker seg” dobbelt så mye. Likeledes kommer tømmervegger til å reagere noe på oppvarmingssesong og atmosfæreendringer i sju år etter byggearbeidet.

 

Feil bygget laftebygg

 

Brukermanual for laftebygget