single

Blīve

Putopolesterola pamatu blīve zem pirmā baļķa.
B-20 P-200 G-1200