single

Kopēšanas cirkulis

Kopēšanas cirkulis guļbūves ražošanai.
“VERITAS”  u.s.a.